Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

PRESENTACIÓ

separator

Càritas és part essencial de l’Església catòlica que té com a objectius principals orientar, coordinar i realitzar l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

 

La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana.

 

La nostra acció consisteix a donar resposta a les realitats de pobresa i exclusió social de la nostra societat, a través de l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia.

 

El nostre objectiu principal és l’ajuda al desenvolupament integral de totes les persones que es troben en situació de fragilitat social.

 

Els valors de Càritas són la caritat, la justícia, la solidaritat, la participació, l’austeritat, l’esperit de millora i la transparència, i tots aquests centrats en les persones.

 

La nostra visió és ser testimonis de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més necessitades i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa.

 

caritascatalunya