Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

VOLUNTARITAT I FORMACIÓ

separator

La Comissió de Voluntariat i formació dinamitza la formació i la coordinació dels més de 12.000 voluntaris de Càritas Catalunya.

Els seus objectius són:

Objectiu 1:

Organitzar i coordinar un espai de formació permanent propi de Càritas Catalunya (Escola de tardor).

 
Objectiu 2:

Analitzar i conèixer l’itinerari d’acompanyament al voluntari i centrar-nos especialment en la captació dels voluntaris i, en concret, del voluntariat jove.

 
Objectiu 3:

Analitzar i conèixer l’experiència actual del voluntariat de les Càritas (perfils i tasques)

 
Objectiu 4:

Conèixer i examinar el marc normatiu que regula el voluntariat i promoure la millora de la representació de la Comissió a altres organismes, per estar al corrent dels canvis.

 
Objectiu 5:

Identificar, descriure i enumerar accions formatives del voluntariat en la línia de la identitat.

 
Objectiu 6:

Definir i establir eines d’avaluació de les accions formatives que fem i dels processos d’acompanyament.