Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

TERMES I CONDICIONS

separator

TERMES I CONDICIONS

 

L’usuari, mitjançant la seva acceptació i enviament del present formulari, garanteix que les dades facilitades són certes i es compromet informar CARITAS CATALUNYA de qualsevol modificació que sigui necessària per al bon fi de les seves relacions amb aquesta entitat, així mateix, autoritza expressament i de forma inequívoca a CARITAS CATALUNYA a tractar aquestes dades per a les finalitats de:

– Mantenir i afavorir el bon curs de les relacions entre el Caritas Catalunya i els seus contactes, associats, membres d’altres entitats col·laboradores, clients i / o donants, així com els seus proveïdors.

– Permetre la recepció de donatius o subvencions, o qualsevol tipus d’aportacions, per part de qualsevol entitat o particular.

– Publicitat i prospecció comercial.

CARITAS CATALUNYA informa que les dades que l’usuari faciliti mitjançant aquest formulari s’incorporaran a un fitxer titularitat de CARITAS CATALUNYA, degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. CARITAS CATALUNYA es compromet a tractar les dades amb absoluta confidencialitat, segons les finalitats establertes, i a mantenir actualitzades les mesures de caràcter tècnic necessàries per a la seva conservació i privacitat. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de CÀRITAS CATALUNYA, situat al carrer dels Àngels 18, Entresòl, CP 08001 de Barcelona, identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

En cas que l’usuari vulgui cancel·lar la aportació periòdica haurà de posar-se en contacte amb CARITAS CATALUNYA i sol·licitar-la de forma expressa a través de les dades de contacte facilitades al present lloc web, i demostrar expressament la titularitat de les dades bancàries facilitades a través del present formulari.

En cas que l’usuari vulgui un certificat o qualsevol document relatiu a la seva aportació a CARITAS CATALUNYA haurà de sol·licitar-la de forma expressa a través de les dades de contacte facilitades al present lloc web.

CARITAS CATALUNYA, en qualsevol tipus de sol·licitud actuarà amb la major diligència possible i actuant d’acord amb la legislació vigent i la bona fe per atendre a les sol·licituds dels usuaris.