Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

SOCIOLABORAL I D’EIS

separator

La Comissió Sociolaboral i d’Empreses d’Iniciativa Social promou la inserció laboral de les persones amb dificultat per accedir al mercat laboral i per l’economia solidària.

 

Objectiu 1:

Verificar el material formatiu per al voluntariat sociolaboral i professionals i actualitzar-lo-

 

Objectiu 2:

Crear una eina de comunicació telemàtica:

 

Objectiu 3:

Potenciar el treball en xarxa i la cooperació:

 

Objectiu 4:

Organitzar una jornada de formació / intercanvi (bianual).