Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ACTUALITAT

separator

Reunió de la Comissió d’Immigració de Càritas Catalunya, 10 de setembre de 2015

/ 0 Comments /

Reflexions i acords:

 • Valorem positivament que l’Església en el seu conjunt, amb els Bisbes al davant, assumeixi el liderat i que Càritas, per delegació, assumeixi un paper de coordinació.
 • Cal tornar a denunciar les causes estructurals que generen el drama dels refugiats i la immigració en general. L’augment i agreujament de conflictes arreu del món i la creixent desigualtat social estan en l’origen de l’escàndol de les mobilitats humanes.
 • El que veiem aquests dies no és nou i no només és una crisi humanitària, és el fracàs d’una política mal anomenada migratòria i de cooperació i una manca de polítiques coherents que abordin la complexitat de les causes que motiven la mobilitat humana.
 • No calen dispositius especials, cal comptar i incrementar els recursos existents de manera coordinada.
 • No fer distincions entre refugiats i immigrants econòmics, són dues realitats inseparables i íntimament relacionades. Es tracta de persones i famílies que, per diferents raons, es veuen obligades a marxar de casa per construir una vida més digna.
 • El dret d’asil és un dret internacional reconegut i l’Estat té la competència i el deure de reconèixer la condició legal de refugiats, facilitar-ne l’entrada, que es puguin presentar les sol·licituds, que sigui admesa a tràmit i per tant que es garanteixi el dret a l’habitatge, la manutenció, el suport psicològic i la integració i assessorament per a la inserció sociolaboral.
 • Es demana als governs que actuïn amb mesures estructurals en els països d’origen i deixin de construir tanques i murs i que proposin mesures on la persona sigui el centre de les polítiques econòmiques.
 • Les administracions públiques, amb la Generalitat de Catalunya i Ajuntaments al davant, han de liderar els dispositius d’acollida i comptar amb les entitats socials, cadascuna d’elles des de la seva identitat i vocació.
 • Càritas no és una entitat especialitzada en la gestió d’asil i en organitzar dispositius per a situacions d’emergència per a refugiats. Pot aportar els recursos i l’experiència en l’acompanyament en els processos d’integració a mig i llarg termini.
 • Per acollir els refugiats és indispensable un treball en xarxa. És molt important la veu de moltes ciutats i pobles de Catalunya que es van adherint a la Xarxa de Ciutats Refugi.
 • Aquest drama, altra vegada, és una oportunitat per sensibilitzar les comunitats cristianes i la societat en general de la importància de construir una societat justa i solidària.

 

Acords presos:

 • Fer un registre de les diferents accions i iniciatives diocesanes en els àmbits jurídic, acollida, sensibilització, donatius, allotjament i treball en xarxa.
 • Penjar a la pàgina web de Càritas Catalunya informació de la reunió de la Comissió amb els criteris i reflexions. Els comunicats dels diferents Bisbats i Càritas Diocesanes es poden trobar a les respectives pàgines web.
 • Participar en la Comissió Operativa creada per la Generalitat de Catalunya per preparar la gestió de l’acollida.
 • Ser presents en les línies d’actuació de la Càritas Confederal.
 • Fixar la propera reunió pel 9 d’octubre.

Barcelona, 14 de setembre de 2015

+ hospitalitat + dignitat

separator