Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ORGANIGRAMA

separator

PRESIDENT

Sr. Francesc Roig i Queralt

 

BISBE DELEGAT DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE

Excm i Rvdm. Mons. Joan Josep Omella Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

 

VICEPRESIDENTS

Zona Nord (CD Girona i CD Vic): Sr. Martí Batllori, secretari general de CD Girona.

Zona Àrea Metropolitan (CD Sant Feliu de Llobregat i CD Terrassa): Sr. Salvador Obiols, director general de CD Terrassa.

Zona Litoral central (CD Barcelona): Sr. Salvador Busquets, director de CD Barcelona

Zona Ponent (CD Lleida, CD Solsona i CD Urgell): Sr. Josep Casanova, director de CD Urgell

Zona Sud (CD Tarragona i CD Tortosa): Sr. Francesc Roig

 

ADMINISTRADOR

Sr. Miquel Àngel Gento (administracio@caritascatalunya.cat)

 

SECRETARI DE PRESIDÈNCIA / COMUNICACIÓ

Sr. Luis Miguel Luna (info@caritascatalunya.cat)