Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

MIGRACIONS

separator

La Comissió de Migracions és potser, una de les que té més trajectòria a Càritas Catalunya.

Els seus objectius són:

Objectiu 1:

Analitzar la realitat del fet migratori i la seva normativa.

 
Objectiu 2:

Compartir les experiències dels diferents projectes i serveis adreçats a persones nouvingudes.

 
Objectiu 3:

Crear un discurs institucional com a Càritas Catalunya i davant l’opinió pública, en matèria de migracions i cohesió social.

 
Objectiu 4:

Aconseguir que les nostres accions siguin transformadores.

 
Objectiu 5:

Consensuar unes línies de treball conjuntes: sensibilització i incidència política, formació de les persones voluntàries i tècniques, promoció del treball comunitari, treball en xarxa…

 
Objectiu 6:

Ser un interlocutor davant les administracions públiques.

 
Objectiu 7:

Treballar la denúncia de les situacions d’injustícia i exclusió que viuen les persones en mobilitat forçosa.