Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

LA INSTITUCIÓ

separator

Càritas Catalunya es va constituir al 1992. Té personalitat jurídica pròpia conforme  al decret d’erecció canònica del 20 de novembre de 1992 i l’article 4rt dels Estatuts de la Confederació de Càritas Espanyola.

 

Càritas Catalunya té com a fins propis:

 

  • Actuar com a lloc de trobada, de diàleg, d’ajuda mútua de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya i de les altres institucions que la integrin.

 

  • Coordinar activitats dels seus membres i gestionar accions en relació a problemes, qüestions i programes comuns, en l’àmbit territorial català.

 

  • Servir de nexe d’unió entre els seus membres per facilitar la comunicació mútua i l’intercanvi d’informació de les seves activitats.

 

  • Tenir la representació unitària i comú dels seus membres davant de qualsevol administració, organismes i persones públiques o privades en els assumptes que li són propis.

 

  • En el marc dels Estatuts de la Confederació de Càritas Espanyola, secundar la realització de fins generals de la Confederació i mantenir les relacions necessàries de cooperació i coordinació.