Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

L’INSTITUCIÓ

separator

Càritas Catalunya és una entitat de l’Església Catòlica que treballa contra la desigualtat i l’exclusió social dels sectors més vulnerables de la nostra societat. Actua com un pont de solidaritat entre les persones que tenen mitjans – materials, culturals, humans- i els que en necessiten.

L’any 1992 queda constituïda Càritas Catalunya com a un òrgan oficial de l’Església Catòlica per a la seva tasca evangelitzadora, mitjançant l’acció caritativa i social en les deu diòcesis de Catalunya (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Solsona, Urgell, Vic i Tortosa), així com promoure i coordinar la Comunicació Cristiana de Béns ajudant, d’aquesta manera, a la promoció de la persona i al seu desenvolupament integral.

Per això estableix com a objectius propis:

– Actuar com a espai de trobada, de diàleg i d’ajuda mútua de les Càritas Diocesanes de Catalunya.

– Coordinar les activitats i actuacions sobre els assumptes i programes comuns.

– Ésser el nexe d’unió entre els seus membres per tal de facilitar la comunicació mútua i l’intercanvi d’informació de les seves activitats.

– Exercir la representació unitària i comuna dels seus membres davant de qualsevol administració, organisme i persona pública o privada en els assumptes que li són propis.

– En el marc de Càritas Espanyola, secundar la realització dels objectius generals de la Confederació i mantenir les relacions necessàries de cooperació i coordinació.