Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

PRIMERA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (20-9-2016)

separator