Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ACTUALITAT

separator

debat taula europees 1

La Taula del Tercer Sector adreça 30 propostes electorals als partits polítics per construir una Europa més justa, participativa i integradora

/ 0 Comments /

Amb motiu de les eleccions europees del 26 de maig, la Taula del Tercer Sector ha fet públic el document ‘Construïm una Europa més justa, participativa i integradora’, 30 propostes electorals del Tercer Sector Social per avançar en la garantia dels drets socials. Les propostes electorals de la Taula s’estructuren al voltant de 3 eixos prioritaris: la protecció dels drets socials fonamentals, la lluita contra la pobresa i les desigualtats i l’enfortiment i reconeixement del Tercer Sector.

De les 30 propostes, la Taula n’ha prioritzat 6 per avançar cap a una Europa Social:

  1. Convertir el Pilar Europeu de Dret Socials en directives que garanteixin el dret al treball i a la protecció social i laboral.

  1. Prioritzar l’aprovació d’una directiva sobre rendes mínimes, salari mínim europeu i lluita contra la precarietat laboral.

  1. Assegurar una protecció efectiva per a les persones demandants d’asil i aprovar una política migratòria comuna.

  1. Aprovar una directiva sobre una prestació econòmica per a nen i nena a càrrec de caràcter universal i on l’infant sigui el titular de la prestació.

  1. Reforçar la governança social en els processos de decisió europeus i aprofundir en el reconeixement de les organitzacions civils i del Tercer Sector en el foment de la democràcia ciutadana i participativa.

  1. Facilitar l’accés de les entitats socials al finançament europeu, especialment per a l’impuls de projectes d’innovació social.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha treballat aquestes propostes electorals amb els partits polítics en les reunions que ha mantingut amb els i les candidates al Parlament Europeu en les últimes setmanes. A més, avui han participat en el debat ‘Europa: l’oportunitat per garantir els drets socials’ amb Jordi Solé (ERC), Ernest Urtasun (En Comú Podem), Laura Ballarín (PSC) i Jordi Cañas (Ciudadanos), organitzat per la Taula.

Brussel·les renya Espanya per l’elevada desigualtat i pobresa

En l’últim informe de la Comissió Europea sobre la situació a Espanya (l’anomenat ‘Semestre Europeu’ que fixa les polítiques econòmiques, fiscals i socials prioritàries que han de portar a terme els països de la Unió Europea. Febrer 2019), Brussel·les dona un toc d’atenció al govern espanyol per l’elevada desigualtat i pobresa i conclou que:

– La taxa d’ocupació continua sent baixa, sobretot en el cas de les dones que estan en desavantatge en el mercat laboral en comparació amb els homes. L’atur disminueix però es manté considerablement per damunt de la mitjana de la Unió Europea, sobretot en el cas dels joves. A Espanya, la taxa de desocupació és del 14,5% i la taxa de desocupació juvenil del 34%, entre les més altes de la UE. L’ús generalitzat dels contractes temporals suposa un fre per al creixement i la cohesió social.

– Persisteixen les profundes desigualtats pel que fa a les rendes i les oportunitats. El coeficient de Gini, l’indicador que mesura la desigualtat, ha disminuït lleugerament i és del 34,1 però continua mantenint-se per damunt de la mitjana europea que és del 30,3.

– El percentatge de persones en risc de pobresa o exclusió social ha disminuït lleugerament, però continua sent alt sobretot en el cas dels infants. La taxa de risc de pobresa a Espanya és del 21,6%, per sobre de la mitjana de la UE que és del 16,9% i la infantil és del 31,3% (dades de 2017 que són les recollides en l’informe). Els treballadors/es temporals, els treballadors/es poc qualificades i les persones nascudes fora de la UE són les més exposades a aquest risc. La despesa pública en prestacions familiars, que és la meitat de la Unió Europea, continua sense estar suficientment orientada a les famílies amb ingressos baixos.

Consulta totes les propostes electorals de la Taula

‘Construïm una Europa més justa, participativa i integradora’

GALERIA DE FOTOGRAFIES 

MÉS INFORMACIÓ

debat taula europees 2

separator