Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ACTUALITAT

separator

Treball decent

La iniciativa “Església pel treball decent” alerta de la precària situació laboral que afecta en Espanya a milions de persones

/ 0 Comments /

Insta els poders públics a derogar les normes que precaritzen la vida de les persones
i a donar suport a la creació d’empreses que generin pràctiques laborals dignes

 

Càritas Catalunya.-El passat 7 d’octubre es va celebrar la Jornada Mundial pel Treball Decent. Les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent (ITD) -Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos (CONFER ), Germanor Obrera d’Acció Catòlica (HOAC), Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica (JEC) i Joventut Obrera Cristiana (JOC) – han difós un manifest en què alerten que a Espanya la situació continua sent dramàtica per a milions de persones .

 

Les entitats signants denuncien que “el nostre injust marc laboral i social desplaça i descarta a milions de persones de l’accés a un treball digne”. El nostre país ocupa un trist paper de lideratge en problemes com “pobresa laboral, insostenible atur, llars amb tots els seus membres a l’atur i normalització de la contractació temporal i precària, per no parlar de la pèrdua de la vida o la desprotecció dels que són descartats del treball “.

 
Aquesta realitat sofrent és conseqüència de la forma com s’organitza la societat, on, diu el papa Francesc, «no tots tenen la possibilitat de (…) estar units per la dignitat del treball, aquella societat no va bé: no és justa! Va contra el mateix Déu, que ha volgut que la nostra dignitat comenci des d’aquí. La dignitat no ens la dóna el poder, els diners, la cultura, no! La dignitat ens la dóna el treball! I un treball digne, perquè avui “tants sistemes socials, polítics i econòmics han fet una tria que significa explotar a la persona».

 
El suport als objectius d’aquesta Jornada de l’Organització Internacional del Treball (OIT), el moviment sindical mundial (CSI) o el Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC) és una constatació de la creixent preocupació global que hi ha sobre la importància del treball decent.

 
Davant d’aquesta realitat de precarietat laboral per a moltes persones, la iniciativa Església pel Treball Decent llança tres propostes que serveixin per avançar en un model de treball decent:

 
– Configurar un sistema econòmic que concebi el treball com un bé per a la vida, que posi en el centre a les persones i al medi ambient, i que fomenti la conciliació amb la vida familiar a través d’unes relacions laborals més justes, igualitàries, solidàries i sostenibles.

 
– Reclamar el compromís dels poders públics amb la construcció d’un sistema econòmic i laboral més just. Per a això, és urgent derogar les normes que precaritzen la vida de les persones, afavorir l’acord mitjançant el diàleg social i assignar partides pressupostàries de suport a la creació o la transformació d’empreses que desenvolupin aquests criteris i generin pràctiques laborals d’acord amb la dignitat de tots els treballadors i treballadores.

 
– Donar visibilitat a aquelles empreses que en la seva activitat quotidiana estan desenvolupant aquests criteris, per deixar palès que és possible funcionar d’una altra manera i perquè rebin el suport de tota la societat. Aquestes experiències són exemples reals de bones pràctiques que ens ensenyen camins d’humanització acords al projecte que Déu té per a tothom.

 
El Manifest conclou amb una crida de les entitats promotores de la iniciativa Església pel Treball Decent a tota la comunitat cristiana a denunciar, primer, la situació de desigualtat en l’accés al treball decent i la negació de dignitat que comporta i, segon, a recolzar aquelles realitats laborals que afavoreixen el tracte de dignitat i justícia que totes les persones mereixen.

 
Totes les diòcesis del país han convocat nombrosos actes reivindicatius i de pregària amb motiu de la Jornada, que poden consultar-se al web de la Iniciativa.

separator