Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

INFORMES

separator

  • Pobresa energètica

INFORME DEL POSICIONAMENT DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE LES MESURES A APLICAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA A CATALUNYA


  • Debat sobre la pobresa

PRIMERA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (20-9-2016)

SEGONA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (21-11-2016)

TERCERA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (20-1-2017)

QUARTA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (20-3-2017) 

CINQUENA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (20-5-2017)

SISENA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (20-7-2017)