Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

INFORME DEL POSICIONAMENT DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE LES MESURES A APLICAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA A CATALUNYA

separator