Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

FORMACIÓ I VOLUNTARITAT

separator

  • Una responsabilitat cap a la missió assumida per cadascun i una adequada professionalitat en el quefer diari fan que la formació de tots els qui som part de Càritas sigui un pilar essencial de la institució.

La incorporació del personal voluntari ja no és un element no reglat. Existeixen una llei estatal del voluntariat i lleis autonòmiques que regulen la incorporació i una sèrie de drets i deures d’aquestes persones.

images20-horz

 

OBJECTIUS.

  • Generar opinió a dins i fora. Dins, davant l’assemblea i fora, davant la societat, manifestant opinió i generant debat unitari.
  • Compartir recursos per poder enriquir-nos.
  • Visualitzar els voluntaris i voluntàries.
  • Formació de voluntaris i contractats.

Voluntaris1

QUI LA FORMA.

Presideix Josep Anton de la Fuente, Secretari de Càritas Lleida

Càritas Diocesana de Barcelona, Jaume Casassas.

Càritas Diocesana de Tortosa, Agustí Adell.

Càritas Diocesana de Solsona, Roser Rubinat.

Càritas Diocesana d’Urgell, Marta Fortuny.

Càritas Diocesana de Lleida, M. Rosa Seyos.

Càritas Diocesana de Vic, Montserrat Genescà.

Càritas Diocesana de Girona, Mercè Ribó i Fran Quiró.

Càritas Diocesana de Tarragona, Teresa Ros.

Càritas Diocesana de Terrassa, Mercè Moràs.

Càritas Diocesana de Sant Feliu de LL., Ana Rubio.

Càritas Catalunya, Maite Murria, Voluntària