Cáritas es un órgano de la iglesia católica que trabaja contra la pobreza y la exclusión social.

SÒCIO-LABORAL

separator

La comissió sòcio-laboral de Càritas Catalunya, agrupa 8 responsables de les Càritas Diocesanes de Catalunya i un referent a nivell confederal que fan actuacions concretes per desenvolupar vies d’integració i reintegració en el món laboral de persones desfavorides i també per incrementar la participació dels immigrants en el món laboral.

Socio-Laboral

 

FINALITATS.

Impulsar un treball en xarxa i de coordinació entre les diferents Càritas Catalanes per poder donar resposta de forma conjunta als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual, i especialment en la millora de l’eficàcia de les diferents actuacions per tal d’incrementar la inserció laboral de col·lectius.

OBJECTIUS.

 • Conèixer i valorar les accions d’ocupació de les diferents Càritas i analitzar i com donen resposta a la realitat social del mercat laboral i de l’exclusió de la societat catalana, així com les oportunitats d’inserció a Catalunya, per poder adaptar i millorar les seves intervencions.
 • Garantir els recursos necessaris per poder treballar des de la coordinació i la complementarietat per consolidar l’organització.
 • Promoure les relacions entre les diferents Càritas a nivell autonòmic, així com amb altres empreses o entitats del mercat laboral que facilitin els processos d’inserció laboral.

 

QUI LA FORMA.

 • César Pagès, CD Tarragona
 • Ana Casajuana, CD Solsona
 • Sandra Costa, CD Vic
 • Desireé García, CD Barcelona
 • Núria Nuñez, CD Sant Feliu de LL.
 • Meri Salomó, CD Terrassa
 • Marta Fortuny, CD Urgell
 • Neus Puigsubirà, CD Urgell
 • Manolo Díaz, CD Lleida
 • Imma Cullell, CD Girona

A LES WEBS DE CADA CÀRITAS TROBAREU L’INFORMACIÓ QUE MÉS US POT INTERESSAR