Cáritas es un órgano de la iglesia católica que trabaja contra la pobreza y la exclusión social.

ACTUALIDAD

separator

Assemblea General Ordinària del dia 25 d’abril de 2016

/ 0 Comments /

Amb l’ordre del dia corresponent es va fer l’Assemblea General Ordinària que va comptar amb l’assistència de les 10 Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.

Va procedir a l’obertura Mn. Jaume (Delegat Episcopal de CD Urgell) amb l’oració i unes breus paraules.

Acte seguit es va procedir a l’obertura per part de la Presidenta Carme Borbonès tot seguint l’ordre del dia.

Es va donar la paraula en primer lloc al Secretari General Josep Civit, perquè fes una explicació de la gestió econòmica i financera de l’any 2015. L’exercici es va tancar amb un resultat positiu. Es pot veure el citat informe a la pàgina web de CÀRITAS CATALUNYA. www.caritascatalunya.cat

Els comptes anuals de Càritas Catalunya van quedar aprovats per unanimitat.

A continuació hi va haver la intervenció de diverses CÀRITAS DIOCESANES, sobre temes de l’ordre del dia.  Tothom que va voler va expressar el seu punt  de vista.

Es va incloure un punt que no estava expressat en l’ordre del dia, a petició de CD TORTOSA, sobre la creació d’una nova Comissió amb el nom de “TAULA D’ALIMENTS”.

Tot això quedarà reflectit i explicat  a l’Acta.

Finalment, es va repartir un document sobre una enquesta encarregada a tots els membres de Càritas Catalunya “PREPARACIÓ DOCUMENT BASE VERS LA MISSIÓ i L’ESTRUCTURA DE CÀRITAS CATALUNYA”. En aquest document es recullen sis respostes d’un document que es va enviar prèviament.

Es va nomenar una petita comissió perquè tingui enllestit aquest dossier per l’Assemblea del proper dia 14 de juliol.

A continuació i per finalitzar l’Assemblea es va procedir a fer entrega a l’Emm. Rvdm. Sr. Cardenal Lluís Martinez Sistach d’una placa de ceràmica amb agraïment als anys dedicats com a Bisbe Delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense, lloc que ara ocupa Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona.

També es va fer entrega d’unes estoles amb els logos de Càritas als Delegats Episcopals que representen als Srs. Bisbes i les seves Càritas Diocesanes.

20160425 20160425_133424 20160425_133448 20160425_13510220160425_140357

separator