Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ECONÒMICA

separator

La Comissió Econòmica és, juntament amb la Comissió d’Acció Social, de nova creació. Està coordinada per Càritas Diocesana de Lleida.

Els seus objectius són:

Objectiu 1:

Establir criteris comuns de gestió econòmica.

 

Objectiu 2:

Elaborar la memòria econòmica de Càritas Catalunya amb criteris de transparència i rigor.

 

Objectiu 3:

Cercar recursos econòmics per a Càritas Catalunya i facilitar-ne a les Càritas Diocesanes en la mesura que sigui possible.

 

Objectiu 4:

Formar contínuament els nostres agentes (voluntaris i professionales)en gestió econòmica.