Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

Convenis


GOVERNACIÓ I CÀRITAS CATALUNYA SIGNEN UN ACORD DE COL·LABORACIÓ EN POLÍTIQUES I PROGRAMES SOCIALS D’HABITATGE

El passat Día 8 de setembre 2016 es va signar un Conveni marc de col·laboració entre Càritas CATALUNYA i GOVERNACIÓ en polítiques i programes socials d’habitatge.

El conveni permetrà que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Càritas CATALUNYA treballin conjuntament per garantir l’accés a l’habitatge de persones en situació de vulnerabilitat

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, i la presidenta de Càritas CATALUNYA, Carme Borbonès, han signat avui un conveni de col·laboració entre aquesta entitat i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en matèria de polítiques i programes d’habitatge social. L’objectiu de l’acord és sumar esforços per afavorir la inclusió de persones vulnerables i donar una resposta ràpida a situacions d’emergència econòmica i social.

CONVENI ENTRE CÀRITAS CATALUNYA I EL CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS i ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA

El passat Día 7 de juliol 2016 es va signar un Conveni marc de col·laboració entre Càritas CATALUNYA, el conjunt de les Càritas Diocesanes amb seu a CATALUNYA, i el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de CATALUNYA, en matèria de manteniment d’immobles destinats a funcions socials. Aquest Conveni marc de col·laboració entra en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència d’un any, prorrogable per períodes successius d’un any, excepte que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, per escrit, la seva voluntat de no renovar-lo.

L’esmentat Conveni marc fou signat, d’una part, per la Sra. Carme Borbonès i Brescó, en la seva qualitat de presidenta de Càritas CATALUNYA, Entitat constituïda per totes les Càritas Diocesanes de les Diòcesis que tenen seu a CATALUNYA i, d’altra part, pel Sr. Jordi Gosalves i López, en la seva qualitat de president del Consell d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de CATALUNYA.

Texte integre de l’acord:  CONVENI ENTRE CÀRITAS CATALUNYA I EL CONSELL DE COL·LEGIS D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS i ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE CATALUNYA

 

CONVENI ENTRE TURISVALL, S.L. ( HOTEL ALIMARA) i CÀRITAS CATALUNYA

La senyora Elisabet Ferrer Fernández, apoderada i consellera de la societat Turisvall SL i la senyora Carmen Borbonès i Brescó Presidenta de l’entitat Càritas Catalunya van signar un acord de col·laboració el passat 19 de març de 2015.

L’objecte d’aquest Acord de Col·laboració és establir un espai de cooperació entre l’Hotel Alimara i Càritas Catalunya amb la finalitat de què pacients i/o familiars que siguin atesos o intervinguts quirúrgicament a l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) amb qui Càritas Catalunya ja té signat un conveni de col·laboració, puguin allotjar-se a l’Hotel Alimara i gaudir dels seus serveis complementaris.

Les parts acorden la possibilitat d’obrir noves vies de col·laboració que van més enllà de les especificades en el present Acord.

La durada del present Acord de Col·laboració serà d’un any a comptar de la data de la seva signatura, si bé aquest podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts.

Text íntegre de l’acord: CONVENI HOTEL ALIMARA – CÀRITAS CATALUNYA

 

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i CÀRITAS CATALUNYA

El senyor Germà Gordó, conseller de Justícia i la senyora Carme Borbonès, Presidenta de Càritas Catalunya van signar el dia 23 de desembre de 2014 un acord de col·laboració per facilitar activitats d’utilitat pública i interès social per a l’execució de la pena de treballs en benefici de la comunitat.

Càritas Catalunya, Càritas Diocesanes, Càritas Arxiprestals, Càritas Interparroquials i Parroquials, oferiran tasques de col·laboració directament relacionades amb les activitats pròpies de les seves entitats a les persones.

Nueva imagen (1)

MANIFESTEN:

Que entre les obligacions i competències que la legislació vigent Assigna al Departament de Justícia a través de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.

Que per al desplegament d’aquestes competències, es necessària la col·laboració d’institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre, que ofereixin serveis en els àmbits social, de salut, de cultura, de lleure, de capacitació, d’ocupació o d’altres que siguin necessaris per garantir la finalitat de reeducació i reinserció social vers a la qual aquelles han d’estar orientades.

Per al present acord Càritas Catalunya i les Càritas Diocesanes:

1.-Es comprometen a designar un professional de referència, encarregat del seguiment i execució de les penes de treballs en benefici de la comunitat.

2.- Facilitar activitats per a l’execució de la pena de treballs en benefici de la comunitat.

 

Texte íntegre de l’acord: CONVENI DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA – CÀRITAS CATALUNYA

CONVENI DE LA FUNDACIÓ IMO i CÀRITAS CATALUNYA

Logo IMO

 

 

 

Càritas Catalunya i la Fundació Imo, signen un conveni de col·laboració “OPERACIÓ VISIÓ”, per operar fins a 500 persones amb risc de pobresa i exclusió social. Aquest conveni ha estat renovat fins a final del 2015.

PORTADA5-crop

EL CARDENAL SISTACH PRESIDEIX LA SIGNATURA D’UN CONVENI PER OFERIR 500 OPERACIONS OCULARS GRATUÏTES A PACIENTS SENSE RECURSOS

Fundacio IMO2

La Fundació IMO, impulsora del programa “Operació Visió”, comptarà amb la col·laboració de Càritas Catalunya i de l’Institut de Microcirurgia Ocular per dur a terme el projecte

Barcelona, 9 d’octubre de 2013./El Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, com a bisbe responsable de les Càritas de la Conferencia Episcopal Tarraconense, va presidir ahir la signatura d’un conveni de col·laboració entre Càritas Catalunya, l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) i la Fundació IMO, pel qual les tres entitats treballaran conjuntament per dur a terme un ambiciós programa de cirurgia oftalmològica solidària que, amb el nom d’Operació visió, preveu atendre en un any 500 casos extrems de persones amb serioses dificultats econòmiques i greus problemes de visió.

A l’acte, celebrat al Palau Episcopal, també van assistir la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, el director mèdic de l’IMO, el Dr. Borja Corcóstegui i el president de la Fundació IMO, el Dr. Josep García-Arumí.

Segons el conveni de col·laboració, promogut per la Fundació IMO, Càritas Catalunya assumeix la selecció, en primera instància, dels candidats a beneficiar-se d’aquest programa benèfic de salut, mentre que l’IMO es responsabilitza de l’atenció sanitària als pacients.

Durant l’acte , el Cardenal va manifestar la seva confiança en què el programa de salut ocular que es posa en marxa amb la signatura del conveni “faci un gran bé en una situació de molta pobresa” i va lloar la iniciativa de la Fundació IMO i la implicació de l’Institut de Microcirurgia Ocular, com “una forma de tornar a la societat el que un té, posant al servei dels més necessitats un do tan important com poder tornar la salut , en aquest cas , visual” . El Cardenal va afegir que amb aquesta iniciativa “no només s’ajuda les persones físicament , sinó d’una manera més integral, també moralment , ja que millorar un sentit tan important com el de la vista en persones amb dificultats per accedir a tractaments de qualitat millora també l’autoestima i la capacitat d’integració social”. Martínez Sistach es va referir a l’IMO com “els meus braços que arriben als més necessitats” i va establir una analogia entre l’IMO i la figura del almoiner del Papa, ” que ajuda els que més ho necessiten i arriba on el Papa no pot arribar”.

Per la seva banda, la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès va destacar la importància d’Operació Visió i va recordar que “hi ha gent que només té a Càritas al seu costat”. Borbonès va destacar la tasca dels 9.500 voluntaris i més de 500 tècnics de Càritas Catalunya, “gent que està a peu d’obra i coneix les històries personals que hi ha darrere de la pobresa”. Tant el director mèdic de l’ IMO, el Dr Borja Corcóstegui , com el president de la Fundació IMO, el Dr José García-Arumí , van destacar el paper d’empreses i particulars que amb les seves donacions o treball voluntari han fet possible posar en marxa el projecte i van agrair molt especialment el paper de Càritas Catalunya, com col·laborador principal del projecte, en la selecció de candidats a les 500 cirurgies gratuïtes que esperen poder oferir fins a l’octubre de 2014 .

CONVENI CORPORACIÓ H10 HOTELS i CARITAS CATALUNYA

H10_Hotels

 

 

La Sra. Carme Borbonès en nom de Càritas Catalunya i el Sr. Josep Espelt i Civit, en nom de la Corporació Hotelera H 10, varen signar el passat dia 13 d’octubre de 2013 un acord de conveni que diu:

Càritas Catalunya i “Corporació H10 Hotels S.L.”, signen un conveni marc de col·laboració, que recull l’accés al PROGRAMA DE BEQUES MENJADOR, destinat a alumnes membres de famílies en risc d’exclusió social i pobresa, atesos al àmbit d’actuació de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Aquest conveni està dotat amb 100.000,- euros per als cursos escolars 2013/14 i 2014/15.

images10

Exteriores de día_0002

CONVENI CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT i CÀRITAS CATALUNYA

La Sra. Carme Borbonès en representació de CÀRITAS CATALUNYA i el Sr. Federíc Bayer Ros en nom del CENTRE CATALÀ DE SOLIDARITAT, FUNDACIO PRIVADA, varen signar un acord de conveni el passat dia 11 de juny de 2014.

Amb aquest acord, Càritas Catalunya aportarà a CECAS Fundació Privada, la quantitat de 24.000,00 euros, en dos pagaments semestrals de 12.000,00 euros .

CECAS, destinarà aquest diners al seu objecte fundacional, a l’atenció de persones amb drogodependència, en especial aquelles que estan en risc de pobresa i exclusió social.

CONVENI DEL DEPARTAMENT DE SALUT i CÀRITAS CATALUNYA

Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i Càritas Catalunya en matèria d’informació, aprofitament i seguretat dels aliments.

El dia 3 de juny de 2014, l’Hble. Conseller de Salut, en nom del Departament, i la Sra. Carme Borbonès, en el de Càritas Catalunya, varen signar el següent d’acord:

L’objecte del conveni és la col·laboració institucional de les entitats signants per tal de:

  • Promoure l’educació i el coneixement en matèria de seguretat alimentària.
  • Millorar els coneixements del voluntaris i voluntàries de les Càritas Diocesanes de Catalunya i altres entitats afins que treballen també en aquest àmbit.
  • Fomentar la donació d’aliments segurs per les empreses i la reducció del malbaratament alimentari a les llars en forma segura.

Departament de Salut

CONVENI DE LA FUNDACIÓ PAGESOS SOLIDARIS i CÀRITAS CATALUNYA

Pagesos solidaris

 

El dia 13 de desembre de 2013, la Sra. Carme Borbonès, Presidenta de Càritas Catalunya, va signar un conveni amb el Sr. Salomó Torres Rodríguez, de la Fundació Pagesos Solidaris.

L’objectiu del Conveni:

El desenvolupament que farà la Fundació de la borsa de treball virtual especialitzada en l’agricultura i ramaderia està adreçat a les associacions i entitats d’inserció sòcio-laboral de tot el territori que tenen com a usuaris/es demandants de feina a l’àmbit agrari i ramader.

Amb la signatura del conveni es pretén la creació de la xarxa d’inserció que vol potenciar els següents aspectes:

  1. Afavorir l’accés a les borses de treball especialitzades en l’agricultura a les persones demandants de feina en el sector agrari de tot el territori català.
  2. Evitar els trasllats dels demandants de feina del sector agrari pel territori català sense una oferta de treball prèvia.
  3. Afavorir la connexió de les diferents campanyes agràries.
  4. Contribuir a mantenir l’activitat agrària i oferir noves oportunitats d’ocupació.
  5. Optimitzar els recursos mitjançant la col·laboració amb les entitats d’inserció ja existents a tot el territori català, especialment de les zones rurals, utilitzant les eines virtuals de la Fundació Pagesos Solidaris (borsa de treball).
  6. Sensibilitzar i difondre bones pràctiques en la inserció sòcio-laboral a l’agricultura.

La durada d’aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2015. Amb tot, el conveni preveu la seva pròrroga o renovació.