Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

Comptes Anuals 2016

separator