Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

COMISSIONS DE TREBALL

separator

Per tal de compartir experiències, millorar la coordinació i aprofundir en els diferents àmbits d’acció de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya s’han creat set comissions de treball:

  • La Comissió d’Acció Social.
  • La Comissió d’Acollida, acompanyament i necessitats bàsiques.
  • La Comissió de Comunicació.
  • La Comissió Econòmica.
  • La Comissió de Migracions.
  • La Comissió Sociolaboral i d’Empreses d’Iniciativa Social.
  • La Comissió de Voluntariat i Formació.