Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

CINQUENA NOTA DE CÀRITAS CATALUNYA SOBRE “L’INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU DE COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 17/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA” (20-5-2017)

separator