Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ACOLLIDA, ACOMPANYAMENT I NECESSITATS BÀSIQUES

separator

La Comissió d’Acollida, acompanyament i necessitats bàsiques es va constituir l’any 2017. Està coordinada per Càritas Diocesana de Tortosa.

Els objectius que s’ha proposat per aquest anys i per als propers són:

Objectiu 1:

Canviar i avançar cap a noves maneres d’acollir, acompanyar i escoltar a les persones més enllà de les necessitats bàsiques.

 

Objectiu 2:

Promoure espais d’escolta i acollida que permetin a les persones ampliar les seves xarxes relacionals.

 

Objectiu 3:

Canviar el model de repartiment dels productes en espècie.

 

Objectiu 4:

Avançar cap a un model que garanteixi la cobertura de les necessitats bàsiques de forma inclusiva, saludable i participativa.

 

Objectiu 5:

Fomentar projectes de reutilització i recuperació de béns materials, avançant cap a un model social que generi llocs de treball, reduint el malbaratament i afavorint una economia circular i social.