Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ACCIÓ SOCIAL

separator

La Comissió d’Acció Social és una de les dues noves comissions de treball de Càritas Catalunya. Està coordinada per Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

Els objectius que s’han proposat per aquest i els propers anys són:

 

Objectiu 1:

Conèixer els diferents models d’acció social i d’organització de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, per identificar els punts ens comú, i en allò que sigui viable i necessari, avançar cap a la unificació de criteris i models d’acció.

 

Objectiu 2:

Definir un arbre de projectes propi per a Càritas Catalunya i comú per a totes les CD, unificant criteris pel que fa a la nomenclatura que utilitzem (per exemple, què s’entén per programa, projecte, servei, beneficiari…).

 

Objectiu 3:

Definir criteris interns per a l’anàlisi social, per conèixer què fem i què passa al nostre entorn, i poder-ho explicar a la societat en general i als mitjans de comunicació.

 

Objectiu 4:

Tenir un discurs propi de la realitat social, un posicionament comú per poder fer incidència i denúncia del que descobrim en la nostra acció.

 

Objectiu 5:

Crear un espai per poder fer transferència de coneixement a nivell intern, de com donem resposta a les problemàtiques amb què ens trobem en el dia a dia, per conèixer els projectes que siguin comuns, poder-nos ajudar i retro-alimentar, compartir experiències d’èxit…

 

Objectiu 6:

Mantenir relacions continuades amb les diferents comissions per evitar duplicitats, tenir coneixement de la feina que fan i treballar conjuntament.